Fløyaturneringa


Fløya inviterer til

Fløyaturneringa 2020


Fløyahallen

24, 25 og 26 januar 2020


Link til kampoppsett: https://floyaturneringa.cups.nu/2020,nb/result/


Vi har den glede å invitere alle mini- og lille-lag fra hele Troms fylke til vinterens store fotballopplevelse for alle spillere under 12 år i Fløyahallen. I 2018 var det hele 100 påmeldte lag. Fløyahallen vil igjen bli fylt med fotballglede både fredag, lørdag og søndag. De enkelte klassene og puljene vil bli avviklet i løpet av noen timer en av dagene.


Påmelding: https://floyaturneringa.cups.nu/

Påmeldingsfrist: 16. januar 2020


Påmeldingsavgift 3er fotball: kr. 800,-.
Påmeldingsavgift øvrige: kr. 1.200,- pr lag.


Kampoppsett vil være klart senest tirsdag 21. januar. Info også pr. e-post til registrert kontaktperson.

 

Regler – Kamper – Lag – Spillere

 ● Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter (15 min i 3v3).

 ● Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår med 5 lag i hver pulje.

 ● Hvert lag består av keeper og 4 utespillere. Etter avtale lagene imellom, kan lagene stille med flere utespillere. Dette må avtales i god tid før kampstart.

 ● Kampene avvikles på 1/3 bane i Fløyahallen.

 ● Vi vil tilstrebe at de eldste klassene får spille sine kamper i den midterste hallen da denne er størst. I de yngste klassene gjør vi også banen noe kortere.

 ● Utspark fra keeper er ikke tillatt i klassene 11- og 12 år når ballen har vært ute av spill.

 ● Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.
 ● Det vil bli medaljer til alle.

 ● Premieutdeling og fotografering av lagene i sosialrommet etter lagenes siste kamp.

 ● Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF sitt reglement for barnefotball.


Overnatting

IF Fløya kan tilby godkjente lokaler for overnatting til utenbys lag. Kontakt Magne Ripmann, mobil 957 55 438 eller e-post magne@floya.no for nærmere info og avtale.


Kiosk

Det vil under hele turneringen være kiosk/kafeteria tilgjengelig.Levert av IdrettenOnline