Innkalling til årsmøte 2022 i Idrettsforeningen Fløya

Postet av Thomas Båtnes Braaten den 22. Feb 2022

Innkalling til årsmøte 2022 i Idrettsforeningen Fløya 

 


Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

 

Styret i Idrettsforeningen Fløya innkaller herved til årsmøte 2022.

 

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl. 19:00 på kantine og sosialrommet i Fløyahallen.

 

 

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,

det vil si senest tirsdag 8. mars til: post@floya.no. Det ønskes at vedlagte mal nederst i innkallingen brukes.

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, 15. mars.

Saksliste: Saksliste_årsmøte_IFF_2022_oppdatert_220322.pdf


Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg: a) Styre med leder og nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. • Medaljekomité – 2 (to) medlemmer og 1 (et) varamedlem Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt minst 15 år i kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøtets oppgaver, stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på https://if.floya.no/page/vedtekter

 

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

 

StyretVedlegg:

 

Forslag til: Årsmøte i Idrettsforeningen Fløya 2022

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.