Retningslinjer


IF Fløya etterlever Norges Idrettsforbunds generelle retningslinjer for idrett:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer