Arrangere hjemmekamperVed alle egne kamparrangementer (hjemmekamper) er det tillagt noen ansvarsområder, både ovenfor tilskuere, gjestende lag, dommere og egne spillere/ledere.


Kampvert for IF Fløya

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

 -  Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester. En kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

 -  Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

 -  Kampverten har på gul kampvert-vest (og for yngre lag har med seg foreldrevettkort).


En kampvert har ansvar for følgende punkter:


Før kampen:

 -  Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 -  Ønske velkommen begge lag og dommer(e).

 -  Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av hvor lagene har sin lagledelse/innbyttere og står godt utenfor sidelinjen.

 -  Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

 -  Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 -  Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.


Under kampen:

 -  Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 -  Prate med dommer i pausen.

 -  Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre og tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken.

 -  Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

 -  Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.


Etter kampen:

 -  Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

 -  Takker begge lag og dommer for kampen.

 -  Rydde garderober og rundt banen etter kampslutt.