Styret


Styremøtene blir hovedsakelig holdt hvert kvartal

Hovedstyret i IF Fløya er tillagt forskjellige ansvarsområder/roller. Under er nevnte styret og med de roller de per tiden innehar.Hovedstyret

Styreleder

Veronika Løveng Hansen

Tlf: 917 23 288

Epost: veronika.loveng.hansen@gmail.com 

Nestleder

Hans Eivind Rydeng

Tlf: 924 09 293 

Epost: hansrydeng@gmail.com 

Styremedlem

Kjell Hansen

Tlf: 916 12 035

Epost: kjeha4@online.no

Styremedlem

Charlotte Olsen

Tlf: 977 97 615

Epost: charlottelinne@gmail.com

Styremedlem

June Olsen

Tlf: 907 43 950

Epost: june_o81@yahoo.no

Styremedlem


Styremedlem

Stine Figenschau

Tlf:

Epost: stinefig@icloud.com 

Styremedlem

Arnt Pedersen

Tlf: 920 24 572

Epost: a-spede@online.no 

2. Varamedlem

Åse Mari Moe

Tlf: 917 39 086

Epost: asem@kremermoe.net 

3. Varamedlem

Edin Rubac

Tlf: 95744808

Epost: edinrebac@hotmail.com 

Kontrollkomité


Medlem: Hans Arild Fjelde

Medlem: Martin Berg Johnsen

Varamedlem: May Tove Stangnes

Medaljekomité


Medlem: Rolf Hillesøy

Medlem: Kjell Hansen

Varamedlem: Lena Ida Josefine Jansson

Valgkomité


Medlem: Mats Johansen

Medlem: Beate Ytreberg

Medlem: Tore Rismo

Varamedlem: Magne Jørgensen