Styret


Styremøtene blir hovedsakelig holdt hvert kvartal

Hovedstyret i IF Fløya er tillagt forskjellige ansvarsområder/roller. Under er nevnte styret og med de roller de per tiden innehar.Hovedstyret

Styreleder

Veronika Løveng Hansen

Tlf: 917 23 288

Epost: styreleder@floya.no 

Nestleder

Hans Eivind Rydeng

Tlf: 924 09 293 

Epost: hansrydeng@gmail.com 

Styremedlem

Kjell Hansen

Tlf: 916 12 035

Epost: kjeha4@online.no

Styremedlem

Mats Johansen

Tlf: 481 49 444

Epost: matsj@live.no 

Styremedlem

June Olsen

Tlf: 907 43 950

Epost: june_o81@yahoo.no

Styremedlem

Heidi Øines Matiniussen

Tlf: 911 51 956 

Epost: Heidi.oines.martinussen@kraemer.no 

Styremedlem

Vidar Martinsen

Tlf: 

Epost: Vm@svalinn.no 

Styremedlem

Tobias Schjetne

Tlf:

Epost:  

2. Varamedlem

Åse Mari Moe

Tlf: 917 39 086

Epost: asem@kremermoe.net 

3. Varamedlem

Ida Ripmann

Tlf:

Epost: Ida_therese89@hotmail.com

Kontrollkomité


Medlem: Hans Arild Fjelde

Medlem: Martin Berg Johnsen

Varamedlem: May Tove Stangnes

Medaljekomité


Medlem: Rolf Hillesøy

Medlem: Kjell Hansen

Varamedlem: Lena Ida Josefine Jansson

Valgkomité


Medlem: Mats Johansen

Medlem: Beate Ytreberg

Medlem: Tore Rismo

Varamedlem: Magne Jørgensen