Fløya Solidaritetsfond og Fritidskortet


Fritidskortet (Avsluttet)

Regjeringen har dessverre avsluttet pilotordningen Fritidskortet. NAV tilbyr fortsatt støtte. Se link og gå ned til fanen "Støtte til medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter" 

https://tromso.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kultur-og-fritidstilbud/stotte-til-kultur-og-fritidsaktiviteterFløya Solidaritetsfond

IF Fløya ønsker at alle skal ha tilbud innen idretten uavhengig av økonomisk tilstand, vårt solidaritetsfond skal hjelpe personer/familier med økonomiske utfordringer så de kan delta i idrett på lik linje med andre.


Hva som kan dekkes:

 - Medlemskontingent

 - Aktivitetsavgift

 - Forsikring for deltagelse i laget

 - Tilskudd til deltagelse på en turnering innenfor de nordiske land for spiller over 12 år

 - Tilskudd for kjøp av rimelig utstyr for spiller


Hvis du ønsker mer informasjon eller vil søke om støtte fra Solidaritetsfondet, ta kontakt med daglig leder. All informasjon behandles diskret.


Bidrag til Solidaritetsfondet

Ønsker du eller din bedrift å hjelpe andre gjennom Fløyas Solidaritetsfond kan dette gjøres på to måter:

Bankkonto: 4750 61 91080

VIPPS: Fløya Solidaritetsfond. #531778