Foreldrevettregler


Vi ønsker at alle skal ha en god klubbopplevelse og vi viser til Norges Fotballforbund sine Fair Play verdier.1. Støtt opp om klubbens arbeid

– gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger

– du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang

– dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet

– gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair play.

5. Respekter trenerens kampledelse

– konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser

– selv om du av og til er uenig.

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende

– da er du en god medspiller.