Kurs


Fra vår sportsplan 2018-2022, revidert 15. januar 2019:

 -  Fløya skal tilby de som ønsker det å delta på relevante kurs i regi av Norges Fotballforbund / Troms Fotballkrets / Troms Idrettskrets. 

 -  Fløya skal aktivt involvere seg i kursing og utdanning av egne dommere, det være seg lagdommere, klubbdommere og kretsdommere.


Fløya ønsker kontinuerlig å forsterke kunnskapen til våre trenere og lagledere. Dette gjør vi ved å tilby forskjellige kurs for disse. 

Ved tilsending av kursplan fra Troms Idrettskrets og Troms Fotballkrets, ønsker vi at flest mulig melder seg på disse kursene.


De som ønsker å ta kurs eller vil høre kan ta kontakt med administrasjon.


Kontakt Oss