Sportslig utvalg / Sportsplaner


Mandat Sportslig Utvalg Fløya;

Mandat Sportslig Utvalg -Vedtatt.pdf


Sportslig utvalg Fløya (SUF)


Leder: Magne Jørgensen

Medlem: Edin Lasse Rebac

Medlem: Lars Nymo Trulsen

Medlem: Heidi Øines Martinussen

Medlem: Andre Grundevig


Sportslig Utvalg Fløya har månedlige møter. De har møtedag første torsdag i måneden.

Hovedstyrets leder og daglig leder har møterett og vil bli innkalt til alle møter utvalget avholder.

I tillegg til SUF så er det etablert SUFY, som er Sportslig Utvalg Fløya Yngres. Dette utvalget består av SUF sine representanter fra yngres avdeling og avholder også egne møter.
Sportsplan IF Fløya 2018-2022


Barne- og Ungdomsfotball

Sportsplan Barne- og ungdomsfotball IF Fløya -Revidert 2019-01-15 Godkjent styret-SU.pdf


Sportsplan IF Fløya 2018-2022

Seniorfotball inkl. juniorer

Sportsplan Seniorfotball IF Fløya - 2018-2022 -Godkjent SU-Styret.pdf


Hospitering Yngres

Dette må fylles ut av de forskjellige involverte.

Hospiteringsskjema Fløya.pdf