Rollebeskrivelser Yngres


Kan også lastes ned som PDF: Rollebeskrivelser Yngres


TRENER YNGRES

Kompetanse og ferdigheter: Ønskede kvalifikasjoner

 ●  Spillererfaring

 ●  Trenererfaring fra aldersbestemte lag

 ●  Teoretisk og praktisk utdannelse tilsvarende UEFA C, minimum modul for aldersgruppen man trener

 ●  Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 ●  Utarbeide aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer

 ●  Planlegge og lede laget i trening og kamp i samarbeid med øvrige i støtteapparatet

 ●  Spillerlogistikk, hospitering og rekruttering

 ●  Bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan

Administrativt - Ansvarsområder

 ●  Delta i lagets markedsaktivitets og utarbeidelse av budsjett

 ●  Kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig/daglig leder

 ●  Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeASSISTENT TRENER YNGRES

Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 ●  Spillererfaring

 ●  Trenererfaring fra aldersbestemte lag

 ●  Teoretisk og praktisk utdannelse tilsvarende UEFA C, minimum modul for aldersgruppen man trener

 ●  Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 ●  Assistere i å utarbeide aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer

 ●  Assistere i planlegging og ledelse av laget i trening og kamp i samarbeid med øvrige i støtteapparatet

 ●  Assistere i spillerlogistikk, hospitering og rekruttering

 ●  Bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan

Administrativt - Ansvarsområder

 ●  Delta i lagets markedsaktivitet og utarbeidelse av budsjett

 ●  Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeLAGLEDER - YNGRES
Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 ●  Administrativ erfaring

 ●  Beherske Windows - applikasjoner

 ●  Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 ●  Publisere aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer i samarbeid med trenerne

 ●  Avvikle minimum 2 foreldremøter per år i samarbeid med øvrige i støtteapparatet

 ●  Ansvarlig for at nødvendig spiller- og lagutstyr, herunder medisinsk materiell

 ●  Registrere "Kamptropp" i FIKS foran hver kamp og ansvar for at dommerkort signeres og videreformidling av dommerregning (Gjelder f.o.m. 13 år)

 ●  Å melde inn ønsker og endringer til terminlisten i samråd med trenerne, samt delta på terminlistemøte

 ●  Å melde inn bane- og hallbehov for laget

 ●  Ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper

 ●  Assistere i rekruttering

 ●  Ønske nye spillere og foresatte velkommen

 ●  Ansvarlig for at  lagene alltid stiller i korrekt antrekk til kamper og markedsaktiviteter

 ●  Ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper

Administrativt - Ansvarsområder

 ●  Lagets øverste administrative leder

   Ajourføre lagets medlemslister, Klubbadmin og FIKS

 ●  Kontaktperson inn mot administrasjonen og ut mot foresatte

 ●  Delta i lagets markedsaktiviteter og utarbeidelse av budsjett

 ●  Delta på klubbens lagledermøter

 ●  Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeDUGNADSANSVARLIG - YNGRES

Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 ●  Administrativ erfaring

 ●  Beherske Windows - applikasjoner

 ●  Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Administrativt - Ansvarsområder

 ●  Kontaktperson opp mot Fløya Anlegg

 ●  Koordinere lagets dugnader, herunder oppsett av dugnadsliste i samarbeid med øvrige støtteapparat

 ●  Føre timeliste over gjennomførte dugnader

 ●  Opplæring av nye foresatte i diverse dugnadsoppgaver

Se også egen side om dugnader: DugnaderØKONOMIANSVARLIG - YNGRES

Kompetanse - Ønskede kvalifikasjoner

 ●  Administrativ erfaring

 ●  Erfaring med regnskap

 ●  Beherske Windows - applikasjoner

 ●  Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Administrativt - Ansvarsområder

 ●  Utarbeide budsjett i samarbeid med øvrige i støtteapparatet

 ●  Delta i lagets markedsaktiviteter

 ●  Utarbeide og vedlikeholde oversikt over alle spillere og støtteapparat.

 ●  Følge opp innmeldinger på minidrett.no slik at de blir registrert på klubbens Klubbadmin for daglig leder for fakturering av kontingent og aktivitetsavgift

 ●  Rapportere til daglig leder i spørsmål og økonomi, herunder budsjett og regnskap

 ●  Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområde