Vedtekter


LOV FOR Idrettsforeningen Fløya

Stiftet 24. juni 1922, vedtatt av årsmøtet 1922.

Endret sist: 30. desember 2019, etter ny lovnorm fra NIF, datert november 2019


Tilgjengelig på PDF: IF Fløya vedtekter pr. 31.12.2019.pdf