Lag økonomi


OBS: Vi har gått over til programmet Poweroffice Go for regnskap. Det er fortsatt mulig å logge inn på Onestopreporting portalen men infoen vil ikke være oppdatert. Vi beklager ulempene dette medfører.

Lagøkonomi

 -  Fløya bruker Sparebanken 1 Regnskap for føring av regnskapet

 -  Alle lagledere/økonomiansvarlige har tilgang på budsjett/regnskap for sitt lag.

 -  Det er lagenes ansvar å ha kontroll på eget lags økonomi, både inntekter og utgifter.

 -  Lagene skal før sesongstart (årsmøte) ha fremlagt et budsjett de mener er fornuftig. Det skal enten være i balanse eller ha et positivt resultat. Negative budsjett vil som hovedregel ikke bli godkjent.

 -  Som leder/økonomiansvarlig vil du få tilgang til pålogging ved henvendelse til administrasjon. På samme måte får laget tilgang til medlemsoversikten for sitt lag.


Logg inn her med brukernavn og passord:

https://portal.onestopreporting.com/sign-in


Viktig for inntekt/fakturering at alle aktive medlemmer faktisk er innmeldt i Fløya og på det aktuelle laget.
Bruksanvisning regnskap

Bruksanvisning regnskap.pdf

 

Link til regnskap:

https://portal.onestopreporting.com/sign-in

 

Tilgang gis ved henvendelse til administrasjonen. Du vil få en epost fra SNN/Visma med lenke for aktivering av tilgang. Aktivering må skje i løpet av et døgn.

 

Logg inn 

Rapportering 

Velg rapport 

Åpne 

Fløya Avd Resultat mot Budsjett 

Velg hittil periode ÅÅÅÅMM

Deres avdelingsnummer 

Rapporten viser hovedtall 

+ gir tall pr konto 

For detaljer høyreklikk på tall 

Klikk "General ledger…"

Gir tall per postering 

Se bilag- klikk "1 page" 

 

Ny rapport - gå til linje 10 (rapportering) 

 

Alle virker på samme måte.Ved spørsmål ta kontakt med administrasjon.


Kontakt Oss