Fløyaturneringa


Fløya inviterer til

Fløyaturneringa 2023


Fløyahallen 

24. og 26. februar 2023


Link til kampoppsett: https://floyaturneringa.cups.nu/2022,nb/result/


Vi har den glede å invitere alle fra hele Troms fylke til vinterens store fotballopplevelse for alle spillere under 14 år i Fløyahallen. Fløyahallen vil igjen bli fylt med fotballglede både lørdag og søndag.


Påmelding: https://floyaturneringa.cups.nu/nb/j/reg

Påmeldingsfrist:  Snarest


Påmeldingsavgift 3er fotball: kr. 700,- pr lag.
Påmeldingsavgift 5er fotball: kr. 1.200,- pr lag.

Påmeldingsavgift 7er fotball: kr. 1.360,- pr lag. 


Kampoppsett vil være klart senest tirsdag 21. februar. Info også pr. e-post til registrert kontaktperson.

 

Regler – Kamper – Lag – Spillere 3er (født 2016-2017)

 - Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter. 

 - Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår. 

 - Hvert lag består av tre utespillere.

 - Kampene avvikles i 3erbanene i Fløyahallen.

 - Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.
 - Det vil bli medaljer til alle. 

 - Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF sitt reglement for barnefotball.


Regler – Kamper – Lag – Spillere 5er (født 2014-2015)

 - Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter

 - Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår. 

 - Hvert lag består av keeper og 4 utespillere.  

 - 5er kampene avvikles på 1/3 bane i Fløyahallen.

 - Vi vil tilstrebe at de eldste klassene får spille sine kamper i den midterste hallen da denne er størst. I de yngste klassene gjør vi også banen noe kortere. 

 - Utspark fra keeper er ikke tillatt når ballen har vært ute av spill. 

 - Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.
 - Det vil bli medaljer til alle. 

 - Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF sitt reglement for barnefotball.


 

Regler – Kamper – Lag – Spillere 7er (2012-2013)

 - Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter. 

 - Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår. 

 - Hvert lag består av keeper og 6 utespillere.  

 - De fleste kampene avvikles på 2/3 i Fløyahallen. .

 - Utspark fra keeper er ikke tillatt når ballen har vært ute av spill. 

 - Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.
 - Det vil bli medaljer til alle. 

 - Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF sitt reglement for barnefotball.


Kiosk

Det vil under hele turneringen være kiosk/kafeteria tilgjengelig.