Saksliste_årsmøte_IFF_2022_oppdatert_220322.pdf

Innkalling til årsmøte 2022 i Idrettsforeningen Fløya 

 


Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

 

Styret i Idrettsforeningen Fløya innkaller herved til årsmøte 2022.

 

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl. 19:00 på kantine og sosialrommet i Fløyahallen..

 

 

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,

det vil si senest tirsdag 8. mars til: post@floya.no. Det ønskes at vedlagte mal nederst i innkallingen brukes.

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, 15. mars.

Saksliste_årsmøte_IFF_2022_oppdatert_220322.pdf


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt minst 15 år i kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøtets oppgaver, stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på https://if.floya.no/page/vedtekter

 

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

 

StyretVedlegg:

 

Forslag til: Årsmøte i Idrettsforeningen Fløya 2022

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]