1943-1952


Kort om tiåret

Idretten kunne endelig starte opp igjen etter krigen, klubben hadde sin første utgivelse av Fløyaposten, gubbelaget ble opprettet og klubben kjøpte et hus og området rundt på Ekrehagen med ønske om å lage eget klubbhus og anlegg.

Klikk på bilde for større versjon


Tilbake til oversikt

1945

Etter krigen var folk sulteforet på fotball, og fotballen ble brukt som en inntektskilde for å hjelpe mennesker som hadde det langt verre etter andre verdenskrig enn folk i Tromsø. 

1945

Like etter krigen var det stor mangelvare på sportsutstyr men trangen til å få holde på med aktiv idrett var større.

3 juni 1945

Ungdomskorpset marsjerer mot Idrettsplassen til markeringen av Idrettens Dag. Bak følger IF Fløya.

Denne dagen ble det arrangert idrettsoppmarsj over hele landet som et tydelig symbol på at nå kunne idretten endelig puste fritt igjen etter krigen. Marsjen ble også brukt for å mønstre alle aktive idrettsfolk og samle fra alle idrettslag og idrettsgrener. En mønstring som skulle vise at idretten fortsatt besto i gamle Norge. Det var en stor dag for hele landet.

1945

Avisutklipp om lagoppsett til A- og B-kampen.

B-kampen: H. Steffensen, B. Paulsen, K. Johansen, R. Rønne, E. Eriksen, M. Tøllefsen, Arne O. Hansen, G. Sørensen. Å. Kristoffersen, Odd Olsen og L. Larsen. 

Reserver: Jens Olsen, Ottar Olsen, Knut Pettersen og Rolf Johnsen.

A-kampen: T. Øien, G. Nilsen, H. Holm, G. Øien, H.N. Hansen, M. Lorentsen, P. Bjørnvik, A. Johansen, P. Jensen, H. Paulsen, og G. Eriksen.

Banekomite: Håkon Johansen, Johan Kristiansen, Jostein Aune, Leif Larsen og Torleif Albertsen.

1945

Det uttatte nord-norske landsdelslaget som skulle møte det nord-svenske laget i Boden.

Fra Fløya var Harald Hansen med.

1945

Plakat for landsdelskampen mellom Nord-Norge og Nord-Sverige.

1946

A-laget.

Bak fra venstre: Petter Bjørvik, Petter Jensen, Gunnar Øien, Harald N. Hansen, Hermann Paulsen og Åge Christoffersen.

Foran fra venstre: Magnus Lorentsen, Gert Nilsen, Helge Steffensen, Harry Tøllefsen og Erling Eriksen.

1946

Diplom fra Godtemplaridrettslaget.

Fløyas 3-lag tok 10-premie i Tromsø-stafetten.

Laget: Gert Nilsen, Harald Lorentsen, Arne Pettersen og Kåre Kanck

1946

Diplom fra Godtemplaridrettslaget.

Fløyas 1-lag tok 3-plass i Tromsø-stafetten.

Laget: Harald N. Hansen, Arne Hansen, Thor Tor Øien og Hans Holm

1946

Diplom fra Godtemplaridrettslaget.

Fløyas 4-lag tok 12 premie i Tromsø-stafetten.

Laget: Fredrik Eliassen, Knut Pettersen, Åge Kristoffersen og Magne Johansen.

1947

Dette flotte diplomet er fra Tromsø Skiklubb til IF Fløya for fremme av god idrett gjennom 25 år.

1947

Foto av styret i anledning klubbens 25 års jubileum.

Bak fra venstre: Thorleif Albertsen, Åge Christoffersen, Hjalmar Olsen (Bakke), Steinodd Bentz og Arnold Olsen.

Foran fra venstre: Haakon Johannessen, Oswald Widding, Synnøve Eriksen, Nils Pedersen og Asbjørn Eriksen.

1947

I 1947 begynte lederne i Fløya å arbeide for å skaffe egen bane og klubbhus.

5 fremtredende Fløya-medlemmer leide motorkutteren "Holmengrå" og dro til Sørøya i Finnmark for å samle drivtømmer til klubbhuset. De fant nesten ikke noe og endte opp med å kjøpe drivtømmer av lokalbefolkningen. 

1947

Fløya arbeidsutvalg.

Fra venstre: Haakon Johannessen, Leif Larsen, Oswald Widding, Steinodd Bentz og Nils Pedersen.

11. april 1947

Ski var lenge en av idrettene Fløya holdt på med, og var god på!

Arne Hansen ble tildelt diplom for klubbmesterskapet i hopprenn i klasse B.

24. juni 1947

En flott akvarellmaling fra SKARP til Fløya i anledning foreningens 25 års jubileum.

1948

Når serieåpningen skulle spilles i Narvik mot Nor var det selve flyturen og ikke kampresultatet som fikk mest oppmerksomhet. Å fly, eller være "airborn", var ikke akkurat dagligdags.

Nor hadde vært vanskelig for Fløya lenge men Fløya klarte å vinne 2-3. 

1948

A-laget

Bak fra venstre: Odd Olsen, Petter Jensen, Harald N Hansen, Hermann Paulsen, Hans Holm og Åge Christoffersen.

Foran fra venstre: Ottar Olsen, Marinius Tollefsen, Thomas Totland, Harry Tøllefsen og Erling Eriksen

1948

Avisutklipp om Fløyas lagoppstilling i kretskampen mot TIL, og Fløyas juniorlags lag imot Skarp.

Lag mot TIL: Tor Øien, Gert Nilsen, Harry Tollefsen, M. Lorentsen, Harald Hansen, Erling Eriksen, Odd Olsen, H. Paulsen, Aage Christoffersen, Knut Pettersen og Karl Lund. 

Reserver: Ivar Johansen, Hans Holm, Ottar Olsen og Rolf Johnsen. 

Juniorlaget: Svein Thoresen, Odd Henriksen, Thorstein Næss, Harald Johansen, Arne Sørensen, Finn Mæhle, Bjørn Øyen, Ivan Kristoffersen, Boye Echroll, Thoralf Johansen og Leif Johansen. 

Reserver: Knut Johansen, Svein Hauan, Nils Mathisen, Arne Mæhle og Henry Dyrstad.

1948

Småguttelaget møtte TIL og Fløyas lag møtte Tromsølaget Steady.

Småguttelaget: Svein Thoresen, Arne Echroll, Knut Johansen, Paul Falck, Gudmund Olsen, Thor Eilertsen, Rolf Dahl, Svein Hauan, Thor Øien, Rolf Flood og Dag Tveder. 

Reserver: Knut Johansen, Jens Bertheussen, Jan Carlsen og Børge Johansen. 

Laget mot Steady: Ivar Johansen, Bjørnar Paulsen, Knut Eilertsen, G. Øien, Ottar I. Olsen, Hans Holm, Arne Sørensen, Jostein Aune, Marinius Tollefsen, Rolv Johnsen og Bjørn Øien.

Reserver: Ivan Kristoffersen, Odd Henriksen og Olav Aune. 

1949

Hoppende i mørk treningsdress Fløyaspiller Harald N. Hansen på leir for landsdelslagkandidater. Forbundsinstruktørene Ragnar Pedersen og Ragnar Sørensen instruerer.

Ca. 1949

Fløya ønsket gjerne et eget anlegg men sånt kostet. Så da klubben ble tilbudt av enkefru Gudrun Eriksen å kjøpe huset hennes og området rundt Ekrehagen slo de til. Eriksens to sønner, Gunnar og Erik, hadde i mange år vært fremtredende Fløya-medlemmer. Klubben ønsket også å lage fotballbane men pengene strakk ikke til og bare en delvis bane ble lagd, den gikk fint å trene på men det ble aldri spilt kamper på den. 

Huset på Ekrehagen ble brukt av Fløya som klubbhus i ca. 10-15 år. På midten av 1960-tallet ble Ekrehagen solgt til Tromsø Kommune og drømmen om eget anlegg ble lagt på hvil.

1949

A-laget som spilte 3-3 i siste seriekamp mot Nor. Fløya hadde kjempet med Nor og TIL om ledelsen på tabellen hele sommeren men Nor endte opp som kretsmestre. 

Bak fra venstre: Odd Olsen, Åge Christoffersen, Hermann Paulsen, Harald N. Hansen, Knut Pettersen og Einar Erdahl. 

Foran fra venstre: Erling Eriksen, Magnus Lorentsen, Thor Øien, Gert Nilsen og Ottar Olsen. 

1950

Fløya spiller mot Mjølner.

1950

Fløyas håndballjenter i Sørreisa i 1950.

Håndballen fikk et gjennombrudd i etterkrigs-Tromsø, og allerede i 1946 var sporten, i tillegg til friidrett, tatt opp i klubbens dameavdeling. Første kretskamper ble spilt i 1948.

Damehåndballen døde hen i klubben i 1954 blant annet pga. damene ikke deltok i kretsserien i årene 1952-53, og i 1954 ble det ikke avviklet serie. 

Bak fra venstre: Torunn Knudsen, Turid Andersen, Helen Andreassen, Aud Aasland og Sigrun Sørensen.

Foran fra venstre: Elsa Eriksen, Ellen Trøan, Jorunn Jensen, Paula Melkild og Lillebill Hansen. 

9. juli 1950

Diplom fra Sørreisa Idrettslags handballgruppe. Til minne om første handballkamp mellom damelagene til Sørreisa og Fløya.

1951

Side fra desemberutgaven av Fløya-bladet

Fløya var den første foreningen i Tromsø som laget blad for sine medlemmer. Bladet informerte og kommenterte idretten og forenings-virksomheten og ble et verdifullt forum for medlemmene i mange år fremover. Den første redaksjonen i bladet besto av Agnar Presterud, Erik M. Eriksen og Arnold Olsen. 

Fløyabladet kom ut på papir fra 1948 til 1955. Da satte økonomien en stopper for videre utgivelse. 

1951

Styret i Fløya.

Bak fra venstre: Harald Gamst, Harald N. Hansen, Harald Rønne, Åge Christoffersen, Olav Aune og Arne Mæhle.

Foran fra venstre: Aasmund Olsen, Roald Rønne, Mary Lyshaug, Thor Øien og Steinodd Bentz.

1951

Sprang var enda en sport Fløya-medlemmer deltok i. Disse fire sikret Fløya silkebanneret til beste klubb under NNM i sprang uten tilløp i Narvik i 1951.

Fra venstre: Odd Olsen, Helen Andreassen, Jan Nordmo og Erik Eriksen.

1951

Fløya-gutter som vant medaljer i krets-mesterskapet i friidrett. 

Bak fra venstre: Håkon Johansen, Harald N. Hansen, Harald Gamst og Arvid Iversen.

Foran fra venstre: Bjørnar Sørensen, Gunnar Fjellheim og Sverre Larsen.

1951

Fløya vant pokalkampen på skøyter klasse under 20 år.

Ved: Finn Mæhle, Arne Mæhle, Svein Sund og Kåre Jensen.

1951

Diplom fra Godtemplaridrettslaget.

 Fløya klasse herrer junior tok 2-plass i Tromsø-stafetten på ski.

Ved: Paul Falck, Boye Echroll, Svein Sund og Gudmund Olsen.

1951

Lagoppstillingen til juniorlaget i kretskamp mot TIL, og B-laget mot TIL.

Juniorlaget: Svein Sund, Arne Mæhle, Finn Mæhle, Gudmund Olsen, Harald Johansen, Rolf Halvorsen, Oddvar Larsen, Borge Johansen, Tore Liahjell, Paul Falck og Ernst Anderson.

Reserver: Knut Johansen, Gunnar Trondsen, Gunnar Andreassen, Erik Eriksen og Tor Øien.

B-laget: Svein Sund, Arvid Iversen, Henry Dyrstad, Oddv. Larsen, M. Lorentsen, G. Sørensen, B. Adolfsen, Asbjørn Olsen, O. Aune, Karl Lund, Åge Mikkelsen, Knut Johansen, Gudmund Olsen, H. Johansen og R. Halvorsen. 

1951

Diplom fra Norges Friidrettsforbund til Fløya for 3.plass i 2.divisjon i Nord-Norgeserien.

1952

Gunnar Øverland i god friidretts stil. 

Første Fløya-representant i NNM i Friidrett som ble holdt i Bodø. Han vant 4 sølvmedaljer og ble mesterskapets største sensasjon. Øverland alene tok silkebanneret til klubben som fikk mest poeng.

9. mars 1952

Jubileumsstevne (30 år) i innendørs hopp i Turnhallen.

Fløyas deltagere (nummerert i bildet): Jan Nordmo, Åge Christoffersen, Svein Simonsen, Dag Olderøy, Harald N. Hansen, Odd Olsen, Gunnar Øverland, Nils Paulsen, Erik Kotte Eriksen og Helen Andreassen.

1952

Lagoppsett til kretskamp, og smågutte-kamp mot TIL.

Lag i kretskampen: Arne Moen, Svein Sund, Odd Henriksen, Ottar Olsen, Erling Eriksen, Hermann Paulsen, Gudmund Olsen, Odd Olsen, Knut Pettersen, Aage Christoffersen, Arne Sørensen, Øivind Hagerup og Jan Schotland.

Småguttelaget: Kåre Antonsen, Kjell Nilsen, Bjørn Johansen, Arne Kristiansen, Hugo Antonsen, S. H. Pedersen, Even Sund, S. E. Lockertsen, Egil Bygnes, Magne Johansen, Carl Johansen, Kjell Åge Johansen, Stein Rakkenes og Arvid Olsen. 

1952

Diplom fra Godtemplaridrettslaget. Fløya deltok i kretsmesterskap 4x10km stafett klasse junior.

Ved: Paul Falck, Gudmund Olsen, Svein Sund og Oddvar Larsen.

1952

Diplom fra Norges Fotballforbund. Fløya seiret i kretsmesterskapskamper i gutteklassen. 

Ved: Torbjörn Pedersen, Torleif Evold, Otto Tessem, Arvid Arnesen, Gisle Johnsson, Arnulf Hartvigsen, Tor Furu Øien, Hugo Antonsen, Harald Rønne, Egil Bygnes og Karl Johan Hansen.

25. mai 1952

Fløya tok 2. plassen i Finnsnes-stafetten. 

Ved: Arne Sørensen, Harald Gamst, Harald Johansen, Stein Jacobsen, Bjørnar Sørensen, Gunnar Øverland, Aage Kristoffersen.