Covid19


IF Fløya følger lokale og nasjonale smittevernregler.


Per 29.03.2022 er det ingen smittevernregler.


Vi oppfordrer fortsatt alle våre medlemmer og besøkende til å praktisere god hoste- og håndhygiene.