Fløya Solidaritetsfond og Fritidskortet


Fritidskortet

Fritidskortet gir et tilskudd på 800,- per halvår til en eller flere fritidsaktiviteter. Formålet med Fritidskortet er å gjøre det enklere for barn og unge å delta på fritidsaktiviteter. 


Les mer om Fritidskortet på kommunens egne hjemmesider: Fritidskortet - Tromsø kommune (tromso.kommune.no)


For å søke om Fritidskortet, må du opprette en bruker på tromso.friskus.com. Der finner du informasjon om lag og foreninger og du kan selv velge hvordan du vil bruke ditt eller barnets Fritidskort. Ved å registrere KID-nummer på mottatt faktura og aktivere Fritidskortet, vil det automatisk trekkes fra opp til kr 800 på fakturasummen slik at du kan betale den resterende fakturaen. Tromsø kommune vil betale summen for Fritidskortet direkte til organisasjonen.Fløya Solidaritetsfond

IF Fløya ønsker at alle skal ha tilbud innen idretten uavhengig av økonomisk tilstand, vårt solidaritetsfond skal hjelpe personer/familier med økonomiske utfordringer så de kan delta i idrett på lik linje med andre.


Hva som kan dekkes:

 - Medlemskontingent

 - Aktivitetsavgift

 - Forsikring for deltagelse i laget

 - Tilskudd til deltagelse på en turnering innenfor de nordiske land for spiller over 12 år

 - Tilskudd for kjøp av rimelig utstyr for spiller


Hvis du ønsker mer informasjon eller vil søke om støtte fra Solidaritetsfondet, ta kontakt med daglig leder. All informasjon behandles diskret.


Bidrag til Solidaritetsfondet

Ønsker du eller din bedrift å hjelpe andre gjennom Fløyas Solidaritetsfond kan dette gjøres på to måter:

Bankkonto: 4750 61 91080

VIPPS: Fløya Solidaritetsfond. #531778