Styret


Styremøtene blir hovedsakelig holdt siste torsdag i måneden kl. 19:00 i tribunebygget på Fløya Arena.

Hovedstyret i IF Fløya er tillagt forskjellige ansvarsområder/roller. Under er nevnte styret og med de roller de per tiden innehar.Hovedstyret

Styreleder

Thomas Pedersen

Tlf: 412 72 244

Epost: tp@pedersen-bakeri.no

Nestleder

Veronika Løveng Hansen

Tlf:917 23 288

Epost: 

Styremedlem

Kjell Hansen

Tlf: 916 12 035

Epost: kjeha4@online.no

Styremedlem

Charlotte Olsen

Tlf: 977 97 615

Epost: charlottelinne@gmail.com

Styremedlem

June Olsen

Tlf: 907 43 950

Epost: june_o81@yahoo.no

Styremedlem

Rolf Hillesøy

Tlf: 454 99 463

Epost: rolf.hillesoy@asplanviak.no

Styremedlem

Magnus Rikheim Engeset

Tlf: 918 35 88

Epost: engeset.magnus@gmail.com

1. Varamedlem

Jørgen Rafaelsen

Tlf: 916 36 435

Epost: jorgen.rafaelsen@tromso.kommune.no

2. Varamedlem

Elisabeth Andreassen

Tlf: 905 97783

Epost: lill_84@hotmail.com

3. Varamedlem

Stein Inge Kvalvik

Tlf: 901 30 515

Epost: stein@xsoffice.no

Kontrollkomité


Medlem: Hans Arild Fjelde

Medlem: Martin Berg Johnsen

Varamedlem: May Tove Stangnes

Medaljekomité


Medlem: Ingrid Mellem Mortensen

Medlem: Trond Robertsen

Medlem: Kjell Hansen

Valgkomité


Leder: Mats Johansen

Medlem: Beate Ytreberg

Medlem: Magne Jørgensen

Varamedlem: Ronny Repvik

Levert av IdrettenOnline