Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

Postet av Fløya IF den 2. Jul 2020

Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

Tromsø, 2. juli 2020 

Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettsforeningen Fløya, søndag 2. august 2020. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Ordinært årsmøte som skulle gjennomføres i mars tidligere i år er utsatt til medio november på grunn av stor interesse for årsmøtet. Vurderingen av interessen er basert på dekning og uttalelser i media. Styret ønsker å gjennomføre ordinært årsmøte med normal fysisk møtedeltakelse men det lar seg ikke gjøre ettersom grensen for arrangement er av smittehensyn 200 personer og antall medlemmer i IF Fløya er over 200.

Årsmøtet 2. august har kun som formål å få valgt revisor og få godkjent årsregnskapet for 2019. For å kunne søke om momskompensasjon må IF Fløya ha et årsmøtegodkjent regnskap for 2019 innen 15. august 2020. Årsmøtet må velge revisor få å etterleve lisenskrav og retningslinjer fra Norges Fotballforbund i forbindelse Fløya Herrer As spill i Postnord-ligaen. Basiskrav under de økonomiske retningslinjene tilsier at IF Fløya må engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. juli 2020. Epost post@floya.no kan benyttes. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet per e-post ved henvendelse til post@floya.no eller på IF Fløyas kontorer i Fløyahallen. 

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fløya i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IF Fløyas lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IF Fløyas daglige leder kontaktes på epost thomas@floya.no eller telefon 415 28 538. 

 

Velkommen til årsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  Vedlegg


Forslag til: Årsmøte i [navn på idrettslaget] 2020 

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 

[Navn] 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.