Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Fløya

Postet av Fløya IF den 22. Des 2020

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Idrettsforeningen Fløya. 

Årsmøtet avholdes digitalt, tirsdag 5. januar 2021 klokken 19.00 via fjernbehandling i Teams.


Sak som skal behandles er overoverføring av divisjonsstatus fra Idrettsforeningen Fløya damer til Tromsø Idrettslag 2020. 

Her finner du saksunderlag til årsmøte.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten for 2020.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på  http://www.floya.no/p/16244/vedtekter


Pga endringer i de nasjonale tiltakene for å begrense covid-19 smitte har IF Fløya besluttet å avholde et digitalt årsmøte istedenfor et fysisk årsmøte.

Dermed ønsker vi påmelding til årsmøtet.

Påmeldingen kan gjøres per epost post@floya.no


Påmeldingsfristen er mandag 4. januar kl. 12.00. Dette for å kunne kontrollere de stemmeberettigede i forkant av årsmøtet. 

De påmeldte vil få tilsendt en link for deltakelse på det digitale årsmøtet etter at de stemmeberettigede er kontrollert.

 

Årsmøtet starter 5. januar kl. 19.00 men vi åpner rommet kl. 18.30 slik at alle skal rekke å være inne til start.

 

Dersom du er medlem og av særskilte årsaker er forhindret fra å delta digitalt så ta kontakt med daglig leder, Thomas Båtnes Braaten på 41528538 eller thomas@floya.no.


Utlysning: hovedtrener 1.divisjon kvinner

Postet av Fløya IF den 3. Des 2020

Vil du være med å bygge toppfotball kvinner med «TIL 2020»? 

 

Tromsøklubbene IF Fløya og Tromsø IL har gått sammen for å satse enda sterkere på toppfotball for damer. Satsingen skal skje i den nyetablerte klubben «Tromsø IL 2020». 

 

TIL 2020 søker nå hovedtrener til sitt A-lag i 1.divisjonen, toppfotball kvinner. Stillingsstørrelse er i utgangspunktet en 100 % stilling, men kan tilpasses etter avtale.

 

Vi søker en person som er utviklingsrettet, visjonær og har gode evner til å planlegge for langsiktighet. 

 

Kvalifikasjoner 

 • UEFA B eller høyere 
 • Minimum 3 års trenererfaring – helst fra allnorsk nivå 

 

Ansvarsområder sport

 • Planlegge og lede A-laget i trening og kamp i samarbeid med øvrig støtteapparat
 • Lede en trenergruppe bestående av assistenttrener, keepertrener, utviklingsansvarlig og rekrutt-trener
 • Etablere konkrete utviklingsmål sammen med den enkelte spiller, samt legge til rette for realisering av disse målene. 
 • Administrere spillerlogistikk, hospitering og rekruttering i samarbeid med utviklingsansvarlig og rekrutt-trener.
 • Hovedansvar for kampanalyse og individuelle spilleranalyser.  

 

Administrative oppgaver

 • Delta i lagets markedsaktiviteter 
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan 
 • Samarbeid med styret og daglig leder
 • Rapportere til styret/daglig leder angående sportslige forhold 
 • Representere klubben innenfor eget ansvarsområde (møter, media) 

 

Personlige egenskaper

 • Erfaring med damefotball er ønskelig, men ingen betingelse
 • God kjennskap til analyse
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode pedagogiske evner
 • Engasjement og gode samarbeidsevner

Kompetanse

 • Formell kompetanse innen fotball
 • Realkompetanse (trenererfaring)
 • Lederkompetanse 
 • Pedagogisk kompetanse
 • Administrativ kompetanse

 

 

Arbeids- og lønnsvilkår etter avtale. 

 

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lovnorm for Norges fotballforbund og Norges idrettsforbund.  

 

Samtaler med søkere vil skje fortløpende.

 

 

 

Kontaktperson: Skule Elvevold, styremedlemTelefon: 916 60 777 

E-post: skule.elvevold@gmail.com 

 

 

Søknadsfrist 18.12.20


IF Fløya søker hovedtrener til herrelaget i Postnord-ligaen

Postet av Fløya IF den 1. Des 2020

UTLYSNING

 

HOVEDTRENER FOR IF FLØYA – HERRELAGET

 

Vil du være med å videreutvikle og tilrettelegge for en ung og sulten spillergruppe i allnorsk fotball?

 

Idrettsforeningen Fløya søker hovedtrener til herrelaget i PostNord-ligaen. 

Vi søker en person som er utviklingsrettet, visjonær og langsiktig, og som er engasjert i utviklingsarbeid innen eget lag, og for klubben som helhet.   

 

 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • spillererfaring fra allnorsk fotball  
 • trenererfaring fra allnorsk fotball eller høyere nivå 
 • teoretisk og praktisk utdannelse tilsvarende UEFA B eller høyere  
 • samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert 

 

Ansvarsområder administrativt

 • delta i lagets markedsaktiviteter og i utarbeidelse av budsjett 
 • samarbeide med sportslig utvalg, daglig leder og styre 
 • rapportere til sportslig leder angående sportslige forhold 
 • representere klubben innenfor eget ansvarsområde (møter, media) 

 

Ansvarsområder sport

 • utarbeide aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og spillermøter 
 • etablere konkrete utviklingsmål sammen med den enkelte spiller (individuelle spillersamtaler), samt legge til rette for realisering av disse målene. 
 • planlegge og lede A-laget i trening og kamp i samarbeid med øvrige i støtteapparatet 
 • spillerlogistikk, hospitering og rekruttering i samarbeid med utviklingsansvarlig og hovedtrener rekrutt. 
 • bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan 
 • hovedansvar for kampanalyse og individuelle spilleranalyser. 

 

Egenskaper 

 • Moderne tilnærming til treneryrket
 • God kjennskap til analyse 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode pedagogiske evner

Kompetanse

 • Formell kompetanse innen fotball
 • Realkompetanse (trenererfaring på allnorsk nivå)
 • Lederkompetanse 
 • Administrativt arbeid

 

Arbeids- og lønnsvilkår

 

Arbeidstid: Det forventes at hovedtreneren nedlegger den arbeidstid som er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser.

Dette er en deltidsstilling.

Lønn: etter avtale

 

Kontakt 

For flere opplysninger om stillingen eller innsendelse av søknad, kontakt daglig leder Thomas Båtnes Braaten, Telefon: 41528538 E-post: thomas@floya.no

 

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for NFF og NIFs regler og retningslinjer for ansettelser.

 

Søknader behandles løpende. 

 

Stillingen er ledig i perioden 01.01.2021-31.12.2021, med mulighet for forlengelse.
Mikael takker for seg

Postet av Fløya IF den 28. Nov 2020

Vår meget dyktige hovedtrener for herrelaget takker for seg etter et lærerikt år med opp og nedturer i Fløya. Sportslig sett ble det som forventet et tøft år men Mikael, teamet og spillerne har holdt motet oppe og vist karakter gjennom hele sesongen. Det har vært stor fremgang etter noen tøffe kamper i starten av sesongen, noe som gir troa på at vi kan ta ytterligere steg neste år. Dessverre blir det uten Mikael som søker nye utfordringer i TIL.


"Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten i Fløya. Det har vært et artig år, selv med dårlige resultater. Jeg har lært mye og fått venner for livet. Vil også takke styret og administrasjonen for all tillitt og hjelp gjennom sesongen."


Mikael har som ung trener kommet inn som et friskt pust med sitt engasjement og moderne tilnærming til trenerfaget. Han gikk uredd til en tøff oppgave som hovedtrener i PostNord-ligaen og har tatt store steg med en ung og sulten spillergruppe. Mikael har også fulgt opp yngres lag og trenere som har ønsket inspirasjon i treningshverdagen. IF Fløya takker for innsatsen og ønsker Mikael all lykke i fremtiden.


På gjensyn!
Årsmøte 2020 - invitasjon Teams

Postet av Fløya IF den 17. Nov 2020

Det er sendt ut link til møterommet på Teams til samtlige påmeldte til årsmøte 2020.


Vi har mottatt noen tilbakemeldinger om at denne ikke har nådd fram. Vi sjekker dette i løpet av formiddagen onsdag 18. november. 
Endring til digitalt årsmøte

Postet av Fløya IF den 11. Nov 2020

Pga endringer i de nasjonale tiltakene for å begrense covid-19 smitte har IF Fløya besluttet å avholde et digitalt årsmøte istedenfor et fysisk årsmøte.

Påmeldingen har oversteget maks antall personer for et innendørs arrangement.

 

Påmeldingsfristen er utvidet til mandag 16.11.20 kl. 12.00. Dette for å kunne kontrollere de stemmeberettigede i forkant av årsmøtet. De som allerede er påmeldt er registrert.

De påmeldte vil tirsdag 17. november få tilsendt en link for deltakelse på det digitale årsmøtet.

 

Årsmøtet starter 18. november kl. 19.00 men vi åpner rommet 18.30 slik at alle skal rekke å være inne til start.

 

Dersom du er medlem og av særskilte årsaker er forhindret fra å delta digitalt så ta kontakt med daglig leder, Thomas Båtnes Braaten på 41528538 eller thomas@floya.no.
Innkalling til årsmøte 2020

Postet av Fløya IF den 16. Okt 2020

Styret i Idrettsforeningen Fløya innkaller herved til årsmøte 2020. Møtet er gjennomføringen av det ordinære årsmøtet som skulle ha funnet sted den 25. mars tidligere i år men som ble utsatt av smittevernhensyn. Vennligst les viktig informasjon knyttet til smittevern og din deltakelse som fremkommer i de siste avsnittene av denne innkallingen.  

Årsmøtet avholdes onsdag 18. november kl. 19:00 i Fløyahallen

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,
det vil si senest onsdag 4. november til: post@floya.no.

 Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten.
 Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på www.floya.no.
Det vil bli foretatt medlemssjekk opp mot betalt medlemskontingent ved inngang til årsmøte.

Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen.
 Endelig saksliste vil bli lagt ut 1 uke før, det vil si 11. november.

 

Smittevernhensyn
 Innenfor nasjonale smitteverntiltak tillates det at arrangementer innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer tilstede samtidig. Styret må som ansvarlig arrangør av årsmøtet ta hensyn til muligheten for at mer enn 200 medlemmer ønsker å delta på årsmøtet. Styret må også som arrangør sørge for at de som er tilstede på årsmøtet kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.


Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet gjennom ordinært stedlig oppmøte. Dette innebærer at styret som ansvarlig arrangør må kreve at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet skriftlig må meddele sin deltakelse med navn og telefonnummer. Telefonnummeret vil bli brukt ved eventuelt behov for smittesporing i etterkant av årsmøtet. Styret trenger 7 dager på å administrere opptellingen av påmeldingene og planlegge tilretteleggingen av lokale for 200 eller færre personer. Fristen for påmelding til årsmøtet settes til 11. november. Medlemmer som ikke er påmeldt innen denne fristen vil ikke kunne delta på årsmøtet. Påmeldingen kan gjøres per epost post@floya.no eller ved oppmøte på kontoret til IF Fløyas daglig leder.

 Styret
Pressemelding - Toppfotballsatsing for kvinner i Tromsø

Postet av Fløya IF den 23. Sep 2020

Styrene i IF Fløya og Tromsø IL inviterer til en felles pressekonferanse i dag klokken 14.30 på Alfheim Stadion.

 

IF Fløya og Tromsø IL har et ønske om å finne sammen om en tydelig toppfotballsatsing for kvinner i Tromsø og Nord Norge.

 

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe utgått fra styrene i hvert av idrettslagene. Mandatet er å utarbeide et forslag til en spisset satsing med siktemål å etablere et topplag i Tromsø. Samarbeidet skal gi et resultat som er bedre enn summen av dagens satsinger i de respektive klubber.

 

Arbeidsgruppen skal løpende rapportere til styrene i idrettslagene, slik at styrene kan fremlegge et samlende forslag til årsmøtet i de to klubbene. Målet er at forslaget om toppfotballsatsing kan behandles inneværende år og implementeres fra og med neste sesong.
Jonas Johansen er ny utviklingsansvarlig i IF Fløya

Postet av Fløya IF den 9. Sep 2020

IF Fløya har ansatt Jonas Johansen som ny utviklingsansvarlig i klubben fra og med 1. januar 2021. Brede Gjestvang som overtok stillingen midlertidig i august går tilbake til sin opprinnelige stilling som hovedtrener for Fløya damer 2.

 


Jonas er en av de største profilene i Nordnorsk fotball de siste 20 årene. Erfaringen som spiller, trener og spillerutvikler kombinert med innovative tanker rundt moderne spillerutvikling passet perfekt med IF Fløya`s strategier for fremtiden. Jonas har blant annet hatt tett oppfølging av den tidligere Fløya-spilleren og nå Manchester United-klare Isak Hansen-Aarøen.

 

Velkommen skal du være Jonas!

 

I en kommentar til www.floya.no sier Jonas:

For meg er dette en kjempespennende utfordring som jeg gleder meg til. Jeg kommer fra en fotballfamilie som er oppfostret i Fløyaland selv om vi er kjent som en TIL-familie. Jeg har 3 søstre der 2 av de har spilt lenge for Fløya og jeg har sett uendelig mange Fløyakamper. Denne jobben «trigget» meg veldig da jeg de siste årene har jobbet med spillerutvikling i TIL og har mange tanker om hvordan dette skal utføres på. Mine tanker om jobben er at vi som klubb skal skape et utviklingsmiljø der spillerne og trenerne får et sterkt eierforhold til sin egen utvikling. Et eksempel på dette er hvis jeg som trener mener en spiller trenger å utvikle en ferdighet, men spilleren selv ikke er enig, kommer vi ikke langt. Spillerne selv må være utvikling orienterte og være med på å forme sin egen utvikling. Ellers mener jeg at fasilitetene og anleggsbiten rundt Fløyabanen er av topp standard og gir en kjempemulighet for fortsatt utvikling av klubben som helhet. Heia Fløya!!!
Oppstart for gutter og jenter født i 2015

Postet av Fløya IF den 19. Aug 2020

Fløya starter opp med ny treningsgruppe og ønsker gutter og jenter født i 2015 hjertelig velkommen. 


Vi ønsker å bidra til fysisk aktivitet, samhold, fellesskap og masse gøy for de minste!


Tid: Første økt er torsdag 27. august kl. 17.00. Det går selvfølgelig fint å melde seg på etter denne datoen dersom den ikke passer.

Sted: Gymsalen i 3. etasje i Fløyahallen


Meld gjerne interessen til post@floya.no med spillernavn, fødselsdato, samt kontaktinfo på foresatte.

Av hensyn til smittevernregler med antall personer tilstede ber vi om forståelse for at kun én foresatt blir med på hver økt.


Har du spørsmål rundt dette? Ring Thomas på 41528538.
Poeng på damelaget og nedtur for herrelaget

Postet av Fløya IF den 20. Jul 2020

Denne helga var det tid for årets første hjemmekamp for både dame- og herrelaget. Lørdag tok damelaget imot Amazon Grimstad til en jevn kamp på Fløya Arena. Gjestene fra Sørlandet startet kampen best og gikk tidlig i ledelsen. I andre omgang presser vi på for en utligning og blir belønnet gjennom en scoring fra Vilde. Begge lag har muligheter til å avgjøre kampen men det ender 1-1.


Herrelaget fikk en tung dag hjemme mot fjorårets 1.divisjonslag, Skeid. Etter 30 jevnspilte minutter scorer Skeid to kjappe mål. I andre omgang tar Skeid kommandoen fra start og gir seg ikke før det står 0-6 på resultattavla. 


Til helga venter nye spennende bortekamper mot Stabæk for damelaget og Eidsvold for herrelaget. Vi går for årets første trepoengere for Fløya! 

Tøff seriestart for både damene og herrene

Postet av Fløya IF den 14. Jul 2020

Endelig skulle vi få muligheten til å sparke i gang årets sesong! Søndag serieåpnet damelaget mot ØHIL på bortebane. Etter en jevnspilt første omgang scorer vertene like før pause. I andre omgang får vi fire nye baklengsmål som gjør at resultatet til slutt blir 5-0. Vikarierende lagleder, Brede Gjestvang konkluderer med at vi taper mot et sterkt ØHIL, men at kampen var mer jevn enn det resultatet tilsier. Vi skaper flere gode sjanser til å score men må bli tøffere innenfor begge 16-meterne for å vinne disse kampene.


Herrelaget debuterte i PostNord-ligaen med bortekamp mot et VIF2 lag med hele 9 A-lagsspillere. Til tross for dette er det vi som har mest ball i en sjansefattig første omgang. I andre omgang legger VIF2 et stadig større press på oss, noe som resulterer i uheldig baklengsmål etter en corner på slutten av kampen. De fleste spillerne våre debuterte på dette nivået i denne kampen og herrene la ned en heroisk innsats.


I en annerledes og tettpakket fotballsesong 2020 har vi ikke tid til annet enn å se framover og til helgen er det nye muligheter for å slå tilbake på Fløya Arena for både dame- og herrelaget. Damene møter Amazon Grimstad på lørdag klokken 17.00. Herrene skal i aksjon mot Skeid på søndag klokken 16.30. Les mer om tilskuer- og billettinformasjon i egen sak.

Vel møtt!
Tilskuer- og billettinformasjon

Postet av Fløya IF den 9. Jul 2020

Nå er det litt over en uke til årets første hjemmekamper skal spilles på Fløya Arena. På grunn av Covid-19 må IF Fløya følge en streng protokoll for gjennomføring av kamper.


Protokollen tar utgangspunkt i følgende tre grunnpilarer for å hindre/bremse smittespredning:
A. Syke personer deltar ikke ved gjennomføringen av fotballkamper
B. God hygiene praktiseres på kamparenaene
C. Kontakt reduseres så langt som mulig 


Vi oppfordrer publikum til å være ute i god tid og følge de anvisningene som gis av vaktene. Videre ser vi helst at tilskuere går, sykler eller bruker private transportmidler til stadion. Offentlig kommunikasjon bør unngås. Vi har har parkeringsplass til alle. 


Billetter kjøpes foran tribunen via kort eller Vipps, og det er kun adgang til tribunen via vei opp fra stadion. Enkelte seter vil være avstengt for å sikre 1 meter avstand mellom publikum. Det er ikke tillatt å oppholde seg på andre steder enn tribuneanlegget under kamp. Grunnet strenge regler for kampavvikling må vi bortvise folk som ikke løser inn billett. 


Billettpriser 2020 for 1. divisjon kvinner og PostNord-ligaen:

Voksen: 100,-

Honnør/barn: 50,-

Medlemmer i klubbantrekk: gratis


Kom på kamp og vi garanterer spennende fotball og litt enkelt kioskutvalg.
Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

Postet av Fløya IF den 2. Jul 2020

Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

Tromsø, 2. juli 2020 

Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettsforeningen Fløya, søndag 2. august 2020. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Ordinært årsmøte som skulle gjennomføres i mars tidligere i år er utsatt til medio november på grunn av stor interesse for årsmøtet. Vurderingen av interessen er basert på dekning og uttalelser i media. Styret ønsker å gjennomføre ordinært årsmøte med normal fysisk møtedeltakelse men det lar seg ikke gjøre ettersom grensen for arrangement er av smittehensyn 200 personer og antall medlemmer i IF Fløya er over 200.

Årsmøtet 2. august har kun som formål å få valgt revisor og få godkjent årsregnskapet for 2019. For å kunne søke om momskompensasjon må IF Fløya ha et årsmøtegodkjent regnskap for 2019 innen 15. august 2020. Årsmøtet må velge revisor få å etterleve lisenskrav og retningslinjer fra Norges Fotballforbund i forbindelse Fløya Herrer As spill i Postnord-ligaen. Basiskrav under de økonomiske retningslinjene tilsier at IF Fløya må engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. juli 2020. Epost post@floya.no kan benyttes. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet per e-post ved henvendelse til post@floya.no eller på IF Fløyas kontorer i Fløyahallen. 

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fløya i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IF Fløyas lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IF Fløyas daglige leder kontaktes på epost thomas@floya.no eller telefon 415 28 538. 

 

Velkommen til årsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  Vedlegg


Forslag til: Årsmøte i [navn på idrettslaget] 2020 

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 

[Navn] 
Eline takker for seg

Postet av Fløya IF den 5. Jun 2020

Eline Torneus flytter i sommer til Oslo og skal ta over rollen som utviklingssjef i Røa. IF Fløya er utrolig fornøyde med jobben Eline har gjort som utviklingssjef og ønsker lykke til med nye utfordringer i Røa. Etter tilsammen 12 år i forskjellige roller i klubben har Eline opparbeidet en bred kompetanse og bidratt stort til den sportslige utviklingen i IF Fløya.


Hovedtrener for Fløya damer 2, Brede Gjestvang vil fra og med 1. august overta som midlertidig utviklingssjef.Eline kommenterer:

Fløya kommer alltid til å være mitt hjerte nært. Det har det vært i nesten halve livet mitt. Så jeg kan med trygghet si at Fløya har i stor grad vært med på å forme meg som person, spiller og de siste årene som trener, spiller- og trenerutvikler. Fra og med 1. august venter rollen som utviklingsansvarlig i Røa, en klubb som står meg nært. Jeg ser frem til nye utfordringer og ønsker å takke for tiden i Fløya.
Velkommen til Fløya - Tine Fotballskole 15 - 17 August 2023

Postet av Fløya IF den 3. Jun 2020

Fløya - Tine Fotballskole arrangeres siste sommerferieuke før skolestart hvert år.

Fløya-Tine Fotballskole sensommer 2023

Sted: Fløyahallen/Fløya Arena
Adresse: Dramsveien 206
Postnummer: 9010 TROMSØ
E-post: post@floya.no
Mobil:91647939
Når:

15.08. 10:30-15:00

16.08. 11:00-15:00

17.08. 11:00-15:00

Påmelding: https://www.superinvite.no/live/invitation/6954f0b6918c1bcf7446eb6505553d65


Påmeldingsfrist: 11.08.2023

Rabatt kr 50 før 1 August

Alder: Gutter og jenter født 2017 (6år) tom barn født 2010 (13 år)
Pris: kr. 900,-
Søskenmoderasjon, Barn nr to osv: kr. 450,-

Deltakerne får utstyr som leveres av Tine. Sekk, t-shirt diplom (ingen fotball)


Mat: Enkel brødlunsj og frukt + Litago.

Ta med egen  drikkeflaske.
Antall deltakere: MAKS 90.

Vi planlegger å dele opp etter alder. 10-15 stk til maks 25 pr gruppe


Deltagerne må selv ta med  drikkeflaske med innhold og klær til ute og inne aktivitet.

Oppdatert 29.05.20: regelverk for treninger i korona tid

Postet av Fløya IF den 30. Apr 2020


IF Fløya har besluttet å starte prosessen med å åpne opp for organiserte treninger for alle aldersgrupper når vi finner Fløya Arena igjen under all snøen som har kommet i vinter. Foreløpig har kun seniorlagene startet opp med treninger under strenge retningslinjer. Vi har utarbeidet et foreløpig regelverk for organisert aktivitet basert på de generelle retningslinjene fra Norges Fotballforbund og de spesifikke retningslinjene for våre anlegg. Helse og sikkerhet kommer først så vi stiller strenge krav til gjennomføringen. Vi håper at vi gjennom organiserte treninger kan sikre en fornuftig aktivitet på våre anlegg når det blir bart igjen. Regelverket lyder som følgende:


Retningslinjer fra Norges Fotballforbund 

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter: 

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. 
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten. 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende: 

 • Det må sikres at deltakerne f.o.m. 20 år til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og det ikke er mer enn 20 spillere som deltar i en gruppe. 
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er kun tillatt for de som er under 20 år.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter. 
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. 
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

Fotballens koronavettregler: 

 • Føler du deg syk - bli hjemme
 • Maks 20 spillere per gruppe
 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe 
 • Hold en meters avstand eller mer når vi ikke spiller fotball - unngå unødvendig nærkontakt
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen så lenge det er innad i faste grupper - ikke på tvers av treningsgrupper selv om de er samme alderskull. 
 • De som er 20 år og eldre - ingen spill mot hverandre og ingen øvelser som innebærer nærkontakt 
 • Desinfisering/rengjøring av ball og annet utstyr 
 • 11`er baner skal ikke ha flere enn 50 spillere/ledere på banen til sammen
 • 7` og 9`er baner skal ikke ha flere enn 25 spillere/ledere på banen til sammen 

 

Fløyahallen 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende i hallen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt. med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene. Skillevegger skal ikke brukes
 • Maksimalt 25 spillere/ledere i hallen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett på hver trening 
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ny gruppe i hallen plasserer seg på løpebanen i en ende av hallen – fortsatt 1 meter mellom spillerne 
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede i hallen
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene 
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter

Utstyr: 

 • Trener henter og bringer utstyr inn og ut av utstyrsrommet 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av hall: 

 • Treneren låser spillerne inn og ut av hallen gjennom rømningsdør i samlet gruppe – fortsatt 1 meter avstand 
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. 

 

Fløya Arena 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende på banen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt, med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene 
 • Maksimalt 50 spillere/ledere på banen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett til på hver trening
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede på banen. Oppmøte/samling på parkeringsplassen. Felles inngang/utgang til/fra banen. 
 • Ekstra oppvarming i forkant av treningen må foregå utenfor Fløya Arena.
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening 
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter. Opphold i hallen eller utenfor hovedinngang ikke tillatt av hensyn til smittespredning. 

Utstyr: 

 • Trener oppbevarer utstyr hjemme 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av bane: 

 • Treneren følger spillerne inn og ut av banen i samlet gruppe ved trenings-start og slutt. Husk avstand på 1 meter.
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. Fløya - Koronaviruset

Postet av Fløya IF den 4. Apr 2020

Koronaviruset har på kort tid rammet og endret situasjonen i samfunnet vi lever i. Liv og helse går foran alt, og vi deltar alle på en felles dugnad for å bekjempe viruset. Samtidig kjemper mange idrettslag og foreninger en kamp for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge også etter krisen. Koronaviruset skaper flere utfordringer for IF Fløya og lagene i klubben. Avlyste arrangementer og bortfall av dugnadsmuligheter gir tapte inntekter. Samtidig opplever sponsormarkedet vårt de samme økonomiske utfordringene. 

Målet med denne fiktive, men høyst reelle kampen, er å ha en oppegående og sterk klubb som er klar for å gi barn og ungdom et godt tilbud når krisen er over. Dette er en kamp vi ikke skal tape! Klarer vi å «fylle» arenaen til denne kampen slik at vi bevarer vårt kjære IF Fløya?

Vi trekker ut to vinnere av sesongkort blant deltakerne!

Billettpris: valgfritt beløp over 50 kr.

Vipps til 601912


Fløyahallen holder stengt til over påske

Postet av Fløya IF den 3. Apr 2020

IF Fløya har besluttet å holde Fløyahallen stengt til over påske. Norges idrettsforbund har i samråd med Helsedirektoratet åpnet opp for idrettsaktivitet under generelle retningslinjer. IF Fløya ønsker å avvente spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet fra Norges Fotballforbund. Styret vil i løpet av påsken utarbeide retningslinjer basert på Norges Fotballforbunds utspill, tilpasset våre anlegg. 


I utgangspunktet vil disse retningslinjene bli for krevende til å kunne starte opp med barnefotballen med det første. Helse og sikkerhet kommer først i den situasjonen vi alle er inne i nå. 


God påske og ta vare på deg selv!
Årsmøtet 2020 er utsatt

Postet av Fløya IF den 17. Mar 2020

Styret i IF Fløya har besluttet å utsette årsmøtet inntil videre. Styret avventer situasjonen som er preget av usikkerhet. Ny dato for årsmøtet er derfor ikke fastsatt ennå. Siste frist er i midlertid 15. juni, en dato fastsatt av Norges Idrettsforbunds generalsekretær.

 

Styret baserer sin beslutning på anbefaling fra Troms og Finnmark idrettskrets samt smitterisiko som medfører at befolkningen skal unngå store forsamlinger.

Stopp i aktivitet for yngres avdeling

Postet av Fløya IF den 12. Mar 2020

IF Fløya stopper all aktivitet for yngres avdeling med umiddelbar virkning. Dette omfatter både treninger og kamper, herunder vinterseriekamper. IF Fløya har ikke annen informasjon enn det som er offentlig kjent men iverksetter dette tiltaket som en del av utøvelsen av samfunnsansvaret. IF Fløya gjør dette for å bidra til å ta ned risikoen for smittespredning. Dette vil være status inntil videre. Det vil bli gjort løpende vurderinger.  


For eventuelle spørsmål kontakt daglig leder i IF Fløya: thomas@floya.no
Signal Cup 2020

Postet av Fløya IF den 3. Mar 2020

Vi har den glede å invitere alle lag/spillere født 2005-2014 fra hele Troms fylke til vårens vakreste fotballopplevelse i Fløyahallen og på Fløya Arena.

 

Påmelding her: https://signalcup.cups.nu/nb/j/reg

Påmelding. Frist 17. april.

 

Kampoppsett vil være klart senest tirsdag 21. april. Info også pr. e-post til registrert kontaktperson, på www.floya.no og https://signalcup.cups.nu

 

Årskullet 2005 – 2006 spiller 9-er, 27 min. kamper. Min 3 kamper. 

Påmeldingsavgift kr. 2 000,-

Årskullet 2007 – 2008 spiller 9-er, 27 min. kamper. Min 3 kamper. 

Påmeldingsavgift kr. 2 000,-

Årskullene 2009 - 2010 spiller 7-er, 17 min. kamper. Min 4 kamper. Påmeldingsavgift kr 1 500,-

Årskullene 2011 - 2012 spiller 5-er, 17 min. kamper. Min 4 kamper. Påmeldingsavgift kr 1 100,-

Årskullene 2013-2014 spiller  3v3, 15 min kamper. Min 3 kamper Påmeldingsavgift kr 500,-

 

For mer informasjon om turneringen kan du trykke på denne linken: http://www.floya.no/p/16599/signal-cup 
Select blir med videre!

Postet av Fløya IF den 3. Mar 2020

IF Fløya og Select Sport Norge har blitt enige om å forlenge samarbeidsavtalen ut 2024. Vi er strålende fornøyde med utstyret og ser fram til å samarbeide i årene som kommer.


"Select sport takker for tilliten om å resignere med 4 nye år. Det er en fin klubb å samarbeide med og en klubb i utvikling både på damesiden og herresiden og en voksende breddeavdeling. Avtalen skal distribueres gjennom Torshov Sport  Trømsø ." 

- Steinar Felde, salgsleder i Select Sport Norge


Utstyrskatalogen til Select finner du her: http://www.select-sport.com/no/katalog Årsmøte 2020

Postet av Fløya IF den 25. Feb 2020

Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars kl. 19:00 i sosialrommet, Fløyahallen.

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,

dvs. senest onsdag 11. mars til: post@floya.no.

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov § 5 til § 8 på www.floya.no.

Det vil bli foretatt medlemssjekk opp i mot betalt medlemskontingent ved inngang årsmøte.

 

Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen. 

Endelig saksliste vil bli lagt ut 1 uke før, dvs. 18. mars.

 

Styret

Invitasjonen til årsmøte 2020 finner du på her: http://www.floya.no/p/19594/arsmote