Innkalling til årsmøte 2020

Postet av Fløya IF den 16. Okt 2020

Styret i Idrettsforeningen Fløya innkaller herved til årsmøte 2020. Møtet er gjennomføringen av det ordinære årsmøtet som skulle ha funnet sted den 25. mars tidligere i år men som ble utsatt av smittevernhensyn. Vennligst les viktig informasjon knyttet til smittevern og din deltakelse som fremkommer i de siste avsnittene av denne innkallingen.  

Årsmøtet avholdes onsdag 18. november kl. 19:00 i Fløyahallen

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,
det vil si senest onsdag 4. november til: post@floya.no.

 Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten.
 Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på www.floya.no.
Det vil bli foretatt medlemssjekk opp mot betalt medlemskontingent ved inngang til årsmøte.

Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen.
 Endelig saksliste vil bli lagt ut 1 uke før, det vil si 11. november.

 

Smittevernhensyn
 Innenfor nasjonale smitteverntiltak tillates det at arrangementer innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer tilstede samtidig. Styret må som ansvarlig arrangør av årsmøtet ta hensyn til muligheten for at mer enn 200 medlemmer ønsker å delta på årsmøtet. Styret må også som arrangør sørge for at de som er tilstede på årsmøtet kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.


Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet gjennom ordinært stedlig oppmøte. Dette innebærer at styret som ansvarlig arrangør må kreve at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet skriftlig må meddele sin deltakelse med navn og telefonnummer. Telefonnummeret vil bli brukt ved eventuelt behov for smittesporing i etterkant av årsmøtet. Styret trenger 7 dager på å administrere opptellingen av påmeldingene og planlegge tilretteleggingen av lokale for 200 eller færre personer. Fristen for påmelding til årsmøtet settes til 11. november. Medlemmer som ikke er påmeldt innen denne fristen vil ikke kunne delta på årsmøtet. Påmeldingen kan gjøres per epost post@floya.no eller ved oppmøte på kontoret til IF Fløyas daglig leder.

 Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.