Bueskyting


Vår bueskyttergruppe har eget lokale i kjelleren på Fløyahallen. Gruppen utfører både tradisjonell bueskyting og konkurransebueskyting.

Det er felles skyting/trening mandag og onsdag kl 1900-2100.

Fløyas bueskyting medlemmer har tilgang til bueskytterhallen også utenom disse tidsrom etter avtale med ledere. Ta kontakt med administrasjonen for nøkkelbrikke.

Nybegynnerkurs kjøres 2 gang per år. Det arrangeres også konkurranser i våre lokaler.

Ta kontakt med gruppen for nærmere informasjon om skytekvelder, kurs med mer.


- Bli medlem

- Kontingenter / avgifter


Epost: floya@bueklubb.no


Facebook Fløya Bueskyttere: https://nb-no.facebook.com/floyabueskyttere/about