Bueskyting


Vår bueskyttergruppe har eget lokale i kjelleren på Fløyahallen. Gruppen utfører både tradisjonell bueskyting og konkurransebueskyting. Fløyas bueskyting medlemmer har tilgang til bueskytterhallen etter avtale med ledere. Nybegynnerkurs kjøres 2 gang per år. Ta kontakt med gruppen for nærmere informasjon om skytekvelder, kurs med mer.


Gruppen møtes to ganger i uken.


- Bli medlem

- Kontingenter / avgifter


Grunnet Covid-19 er kurs, stevner og lignende i stor grad utgått inntil videre. Se gruppens Facebook side for informasjon.


Epost: floya@bueklubb.no


Facebook Fløya Bueskyttere: https://nb-no.facebook.com/floyabueskyttere/about

Facebook Fløya bueskyttere konkurranse: https://www.facebook.com/groups/339826902863068/