Oppdatert 29.05.20: regelverk for treninger i korona tid

Postet av Fløya IF den 30. Apr 2020


IF Fløya har besluttet å starte prosessen med å åpne opp for organiserte treninger for alle aldersgrupper når vi finner Fløya Arena igjen under all snøen som har kommet i vinter. Foreløpig har kun seniorlagene startet opp med treninger under strenge retningslinjer. Vi har utarbeidet et foreløpig regelverk for organisert aktivitet basert på de generelle retningslinjene fra Norges Fotballforbund og de spesifikke retningslinjene for våre anlegg. Helse og sikkerhet kommer først så vi stiller strenge krav til gjennomføringen. Vi håper at vi gjennom organiserte treninger kan sikre en fornuftig aktivitet på våre anlegg når det blir bart igjen. Regelverket lyder som følgende:


Retningslinjer fra Norges Fotballforbund 

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter: 

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. 
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten. 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende: 

 • Det må sikres at deltakerne f.o.m. 20 år til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og det ikke er mer enn 20 spillere som deltar i en gruppe. 
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er kun tillatt for de som er under 20 år.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter. 
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. 
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

Fotballens koronavettregler: 

 • Føler du deg syk - bli hjemme
 • Maks 20 spillere per gruppe
 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe 
 • Hold en meters avstand eller mer når vi ikke spiller fotball - unngå unødvendig nærkontakt
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen så lenge det er innad i faste grupper - ikke på tvers av treningsgrupper selv om de er samme alderskull. 
 • De som er 20 år og eldre - ingen spill mot hverandre og ingen øvelser som innebærer nærkontakt 
 • Desinfisering/rengjøring av ball og annet utstyr 
 • 11`er baner skal ikke ha flere enn 50 spillere/ledere på banen til sammen
 • 7` og 9`er baner skal ikke ha flere enn 25 spillere/ledere på banen til sammen 

 

Fløyahallen 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende i hallen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt. med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene. Skillevegger skal ikke brukes
 • Maksimalt 25 spillere/ledere i hallen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett på hver trening 
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ny gruppe i hallen plasserer seg på løpebanen i en ende av hallen – fortsatt 1 meter mellom spillerne 
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede i hallen
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene 
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter

Utstyr: 

 • Trener henter og bringer utstyr inn og ut av utstyrsrommet 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av hall: 

 • Treneren låser spillerne inn og ut av hallen gjennom rømningsdør i samlet gruppe – fortsatt 1 meter avstand 
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. 

 

Fløya Arena 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende på banen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt, med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene 
 • Maksimalt 50 spillere/ledere på banen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett til på hver trening
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede på banen. Oppmøte/samling på parkeringsplassen. Felles inngang/utgang til/fra banen. 
 • Ekstra oppvarming i forkant av treningen må foregå utenfor Fløya Arena.
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening 
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter. Opphold i hallen eller utenfor hovedinngang ikke tillatt av hensyn til smittespredning. 

Utstyr: 

 • Trener oppbevarer utstyr hjemme 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av bane: 

 • Treneren følger spillerne inn og ut av banen i samlet gruppe ved trenings-start og slutt. Husk avstand på 1 meter.
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.